Uczniowie z Burzenina wrócili na Nadwarciański Szlak

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Po kilkuletniej przerwie 31 maja 2023 r. odbyła się kolejna edycja rajdu ekologicznego pod nazwą „Nadwarciański Szlak”, współorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół w Burzeninie oraz Urząd Gminy Burzenin. Uczestnikami rajdu byli uczniowie wraz z opiekunami wyżej wspomnianego Zespołu Szkół. Łącznie wzięło w nim udział ok. 80 osób.

Rajd składał się z trasy pieszej jak i rowerowej, które biegły terenami Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Piechurzy przemierzyli ok. 5 kilometrów. Głównymi atrakcjami trasy pieszej były: zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Góry Wapienne", gdzie można było zaobserwować między innymi murawy kserotermiczne i murawy napiaskowe; oraz dolina Warty pod Burzeninem wraz z starorzeczami. Cykliści natomiast pokonali ok. 30 km trasy, na której zwiedzali: rezerwat florystyczny „Winnica”, wapiennik w Brzykowie oraz rezerwat torfowiskowy „Korzeń”. Zwieńczeniem rajdu było wręczenie dyplomów uczestnikom w podziękowaniu za udział oraz ognisko z kiełbaskami.

K. Kierniakiewicz