Wiosenne obserwacje puszczyków w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Tej wiosny pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych kontrolowali wywieszone od kilku lat budki lęgowe dla puszczyka (Strix aluco). Trzy sztuczne schronienia rozmieszczone zostały w dużym rozproszeniu na terenie PKMWiW, na drzewach trzech gatunków: brzoza (fot.1), osika (2 i 6) i sosna (3). Pod koniec marca przy dwóch (2 i 3) obserwowaliśmy i słyszeliśmy puszczyki.

  Młody puszczyk

6

Charakterystyczne głosy: na początku samicy, później samca prezentuje pierwszy film. Są to osobniki, które dały potomstwo w „naszych” budkach. Zebraliśmy kilka świeżych wypluwek (7) - zrzutek niestrawionego pokarmu, w pobliżu obu opisywanych stanowisk. Na początku maja stwierdziliśmy, że młode osobniki (nie w pełni lotne) opuściły budki i przeniosły się na otaczające drzewa. Jednego ptaka, w charakterystycznym puchowym upierzeniu udało się sfotografować (fot. 4 i 5 oraz zdjęcie główne). Natomiast fotopułapka (8 i 9) zamontowana naprzeciwko wlotu do budki (3) potwierdziła koniec lęgów sów, ale przyniosła ciekawą obserwację pary dudków (Upupa epops) wyraźnie zainteresowanych puszczykową budką (drugi film).

Tekst, filmy i fotografie
M.Ignaczak

 

Głosy samicy i samca puszczyka                                 Para dudków