Etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zakończony!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątek 21 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 odbyły się długo wyczekiwane eliminacje przez uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Siedem drużyn reprezentujących siedem parków krajobrazowych naszego województwa, walczyły o I miejsce zapewniające udział w kolejnym etapie, już najwyższym, krajowym. Z wielką radością ogłaszamy, że do finału ogólnopolskiego zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie z Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Serdeczniegratulujemy zwycięstwa oraz wysokiego wyniku Julii Bojaś, Karolinie Ślęzak i Marice Włodarskiej oraz opiekunowi szkolnemu – p. Iwonie Duszy.

Ponadto, z tej samej drużyny, Karolina Ślęzak uzyskała najwyższą ilość punktów, której zabrakło zaledwie dwóch punków do osiągnięcia maksymalnego wyniku w teście!

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Ptaki”, ale uczestnicy musieli się również wykazać dobrą znajomością walorów przyrodniczych i kulturowych związanych ze wszystkimi parkami województwa łódzkiego, znacząco wykraczając tym samym poza wiedzę szkolną z podstawy programowej. W ramach przygotowań, uczniowie musieli również nauczyć się oznaczania 60 gatunków awifauny, aby zmierzyć się z wybranymi dwudziestoma, przygotowanymi przez komisję konkursową. Rozpoznawanie ptaków na podstawie fotografii było również włączone jako element konkurencji.

Najpierw finaliści przystąpili do testu, a w oczekiwaniu na wyniki, był przygotowany wspaniały pokaz z sowami i ptakami drapieżnymi.

Etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, której serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w przygotowaniu i współpracę. Podczas uroczystego wręczania nagród i dyplomów z ramienia szkoły była obecna Wicedyrektor Pani Aleksandra Kowalczyk, a Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowała Pani Patrycja Szustakowska, z-ca Dyrektora Departamentu Klimatu i Turystyki.

XXII edycja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Serdecznie gratulujemy zwycięskiej drużynie, życząc powodzenia i najlepszych wyników w dalszym etapie ogólnopolskim.