Spacer edukacyjny z okazji Dnia Mokradeł

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

8 lutego wybraliśmy się na spacer edukacyjny wraz z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie. Pretekstem spotkania był obchodzony 2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych.

Głównym celem zajęć terenowych było pokazanie młodzieży ogromnej roli mokradeł na przykładzie dwóch podmokłych kompleksów: "Starorzecza koło Łykowa" oraz "Stawów koło Krzeczowa" leżących w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Spacer rozpoczął się w Krzeczowie. Uczestnicy przeszli około 10 kilometrów. Najpierw wzdłuż rzeki Warty w kierunku Łykowego. Następnie przez las w kierunku Kraszkowic i dalej przez łąki i pola do Wierzchlasu. W trakcie spaceru uczniowie obserwowali różne gatunki ptaków. Łącznie naliczyliśmy: kaczka krzyżówka - ok. 200 os., tracz nurogęś - 14 os., sikora bogatka - 6 os., kowalik - 3 os., dzięcioł duży - 2 os., gągoł - 1 os., kormoran - 1 os., kruk - 1 os., myszołów - 1 os., pełzacz - 1 os., modraszka - 1 os., zięba - 1 os.
Po powrocie do szkoły dodatkowo przeprowadziliśmy zajęcia stacjonarne dotyczące nietoperzy.

K. Kierniakiewicz