Dzień Krajobrazu - sprzątanie ZPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W czwartek 20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Święto to, obchodzone jest na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Z tej okazji pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w środę i czwartek (19 i 20 października) przeprowadzili dwie akcje sprzątania Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Nasze działania skupiły się głównie na miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów, a jednocześnie najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym na terenie gmin Pątnów i Działoszyn. Niestety atrakcyjność tych miejsc w połączeniu z ludzką nieodpowiedzialnością i brakiem kultury sprawiła, że mieliśmy sporo pracy. Mamy jednak nadzieję, że wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców tego terenu i turystów odwiedzających nasze parki sprawi, że wzrośnie również estetyka tych miejsc.

Akcja zakrojona była na dość dużą skalę a to, że zakończyła się sukcesem zawdzięczamy dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym, którzy ochoczo posprzątali okolicę. Wśród nich byli również harcerze z miejscowej drużyny. Wszystkie zebrane śmieci zostały posegregowane, a cała akcja była również doskonałą lekcją i przypomnieniem zasad segregacji odpadów. Zwieńczeniem wspólnych działań było ognisko z kiełbaskami, które przygotowali uczniowie z pomocą harcerzy.

Bardzo dziękujemy również samorządom za udostępnienie worków i odebranie zebranych śmieci.

Dzień Krajobrazu jest wspaniałą okazją, by podjąć działania na rzecz poprawy stanu środowiska, a co za tym idzie wpłynąć na estetykę miejsc i sprawić by otaczający nas krajobraz nie był szpecony przez zalegające odpady. Pamiętajmy jednak, że wszystkie propagowane działania mają sens, jeżeli wdrażamy je w nasze życie każdego dnia, a nie tylko przy okazji obchodów tego święta.

E. Fraszczyńska