Dzień Krajobrazu i Otwarcie Ekopracowni w ZS nr 1 w Wieluniu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Otwarcie Ekopracowni "Mikroświat" oraz obchody Dnia Krajobrazu były okazją do spotkania z młodzieżą  Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Przecięciem symbolicznej wstęgi, przez Dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów oraz grono zaproszonych gości, została oddana do użytku, nowa pracownia dydaktyczna. Wysiłek włożony w pozyskanie środków, praca, życzliwość wielu osób zostały nagrodzone sukcesem.

Uczniowie zaprezentowali etap prac przy tworzeniu ekopracowni, pokazali jak wyglądają ich zajęcia i projekty związane z zakładaniem ogrodów i zagospodarowaniem przestrzeni. Spotkanie było także okazją do wysłuchania prelekcji dra Krzysztofa Badora z Uniwersytetu Opolskiego ściśle związanej z tematem architektury krajobrazu i kształceniem przyszłych specjalistów.  Wanda Pogorzelska Kierująca Oddziałem Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych poruszyła kwestię zmian w krajobrazie na przestrzeni lat.

W związku z tym, że Zespół Szkół nr w Wieluniu kształci m.in. przyszłych architektów krajobrazu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Zazieleniamy Łódzkie” przekazał szkole sadzonki drzew i krzewów (m.in. forcysje, żylistki, śnieguliczki, tawułę, jaśminowce, lipy, sosnę kosodrzewinę, modrzewie), by przyszli architekci krajobrazu mogli wkomponować rośliny w przestrzeń wokół szkoły.

Gratulujemy uczniom i gronu pedagogicznemu pięknej sali edukacyjnej !

 

Czytaj więcej: wielun.nasze.miasto.pl

Czytaj więcej: zs1.wielun.pl