Posadowiono tablice informacyjne w ramach akcji "Bezpieczna woda"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Bezpieczna kąpiel nad wodą powinna odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, tj. takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze są niewiadomą, często mają nieznane i zmienne dno, a do tego skrajnie różną głębokość. Zmienia się nie tylko poziom wody i jej nurt ale także tworzą wiry. 

MWiW Chojne

W tym roku pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego ustawili tablice nad wodami, pokrywającymi się z terenem parków krajobrazowych, informując o występującym miejscu niebezpiecznym. W ramach udziału w  akcji "Bezpieczna woda" pracownicy Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych posadowili tablice na obszarze nadzorowanych parków krajobrazowych. Część lokalizacji została uzgodniona z przedstawicielami komend policji oraz gminami.

Zachęcamy do rozwagi i życzymy, by wakacje były bezpiecznym czasem, miło spędzonym na łonie natury.

Apelujemy także, by nie niszczyć posadowionych znaków, tablic informacyjnych, bo może jeden telefon pod 112, większa czujność i rozwaga, uratuje komuś życie !

W. Pogorzelska