Artystyczny weekend w parkach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Miniony weekend udowodnił, że to co piękne i idealnie skomponowane zazwyczaj ma swój początek na łonie natury. Przyroda niejednokrotnie bywa natchnieniem dla artystów tworzących piękne dzieła i komponujących utwory na długo pozostające w pamięci.

artweek

W piątkowy i sobotni wieczór w Łodzi miały swój finał dwa duże artystyczne wydarzenia odbywające się na terenie województwa łódzkiego w których partnerem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

W piątkowe popołudnie Łódzki Dom Kultury gościł artystów z 10 jubileuszowego Pleneru Malarskiego – Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej zainicjowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim przy współudziale wielu znamienitych partnerów. Tym razem plener odbył się na terenie powiatu radomszczańskiego i Przedborskiego Parku Krajobrazowego przy udziale wielu krajowych i zagranicznych artystów. Podsumowanie pleneru stało się jednocześnie znakomitą okazją do zaprezentowania m.in. walorów Przedborskiego Parku Krajobrazowego utrwalonego na płótnach wystawy poplenerowej.

Sobotni wieczór natomiast, wypełniła muzyką Adama Sztaby, Łódzka Filharmonia, podczas koncertu finałowego Kolorów Polski. Tegoroczna edycja imprezy została poszerzona o część przyrodniczą, której partnerem był m.in. Zespół Parków Krajobrazowych. Uczestnicy "kolorów" brali udział nie tylko w koncertach ale zwiedzali przyrodnicze zakątki województwa i wysłuchali prelekcji przyrodniczych prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Podsumowaniem wyjazdów był konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej.

Oba wydarzenia posiadają katalogi przybliżające dzieła artystów i walory przyrodnicze województwa łódzkiego.

K.Krakowska