Zapraszamy na widowisko historyczne pt. "Wielkie łowy Króla Kazimierza".

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy na stoisko promocyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, które zostanie zorganizowane podczas imprezy historycznej pod nazwą "Wielkie łowy Króla Kazimierza". Organizatorem spotkania jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu. W widowisku weźmie udział Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej Chorągiew "Ferro Aquilae". 

Podczas spotkania na stoisku ZPKWŁ zaplanowano organizację konkursów z nagrodami, zabaw oraz promocję programu "Zazieleniamy Łódzkie", w ramach którego rozdawane są sadzonki drzew i krzewów. 

Termin: 22 sierpnia 2021.
Miejsce lokalizacji stoiska ZPKWŁ: park miejski w Przedborzu przy ulicy Krakowskiej
Godzina rozpoczęcia: 10.00

lowy kazimierza