Rozpylak topolowy Dinoptera collaris – nowy gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych (Cerambycidae) w Puszczy Pilickiej.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rozpylak topolowy Dinoptera collaris – nowy gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych (Cerambycidae) w Puszczy Pilickiej.

Na terenie  Spalskiego Parku Krajobrazowego rodzina kózkowatych rozpozna jest dość dobrze i wykazanych z tego terenu jest 76 gatunków tych chrząszczy. Badania nad tą rodziną chrząszczy trwają nadal i należy się spodziewać kolejnych gatunków.

Gatunek ten generalnie związany jest z drzewami liściastymi gdzie larwy żerują pod korą tych drzew. Preferowane głównie są: topola osika  (Populus tremulae), dęby (Quercus) oraz jabłonie (Malus sp.). Postacie dojrzałe chętnie odwiedzają kwiaty głogu zwyczajnego(Crataegus monygona), czarnego bzu (Sambucus nigra), gruszy (Pirus sp.), czeremchy (Prunus padus), kwitnących baldachach roślin z rodziny (Umbelliferae).

Dinoptera collaris wykryta była na terenie SpPK w okolicy osady Ceteń 15.06.2015 1ex. i 9.06.2020 1 ex. Spotkane osobniki wygrzewały się na gałęziach świerkowych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Mocarski

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button