Biało-czerwony sad tradycyjny w ŁODR w Bratoszewicach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 9 listopada 2023r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyło się kolejne uroczyste świętowanie Dnia Niepodległości w niecodzienny sposób. To już tradycja, że w okolicy naszego narodowego święta w Bratoszewicach sadzony jest sad owocowy, składajacy się ze starych odmian drzew owocowych. W 2021 roku pierwsze drzewka owocowe, które rosną w tym sadzie przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projeku "Owoce pamięci". Także w tym roku sad powiększył się o 50 szt jabłoni starych odmian. We wspólnym sadzeniu sadu uczestniczyli pracownicy Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, nie brakowało także młodzieży i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Uroczystość połączona była ze szkoleniem sadowniczym, które miało także wymiar praktyczny: podczas sadzenia udało się przeprowadzić warsztaty z tyczenia miejsc pod drzewka w sadzie, przygotowania drzewek do sadzenia oraz konsultacje dotyczące zakładania i rozmnażania roślin sadowniczych. Organizatorzy także w tym roku zapewnili, że kolejne świętowanie niepodległości za rok odbędzie się w bratoszewickim sadzie.