Dzień Krajobrazu, czyli chwila refleksji nad tym co nas otacza

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątek 20 października 2023, jak co roku obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Wzorem lat ubiegłych świętowaliśmy go w szczególnym gronie. Przewidziany na ten dzień cykl wystąpień odbył się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy wspólnej organizacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ. Niezwykle interesujące referaty wygłosili przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Departamentu Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ oraz samego Zespołu.

Wszystkie dotyczyły krajobrazu, jego wartości i wpływu człowieka na jego wygląd. Udało się zdefiniować krajobraz i nieco uporządkować wiedzę o nim, zwrócić uwagę na jego różnorodność i sposoby, w jaki człowiek może go kształtować. Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie na temat roli zwierząt w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie niezwykłych budowniczych, jakimi są bobry. Fantastyczną sprawą było przestawienie kwestii tzw. czwartej przyrody – tej, która wprowadzona jest do miast w sposób nieco sztuczny i do przestrzeni, w której wcześniej nie występowała, a jest jednak niezwykle istotna dla komfortu życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka .

Jednak dla ochrony krajobrazu najistotniejszy jest, przygotowywany już od kilku lat, audyt krajobrazowy, narzędzie mające służyć zachowaniu najcenniejszych fragmentów przestrzeni. W trakcie wystąpień wspomniano także o realizowanym przez Województwo Łódzkie projekcie „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, dzięki któremu udało się upiększyć wiele przestrzeni publicznych na terenie całego województwa.

Licznie przybyłymi słuchaczami byli między innymi studenci Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, którzy jak co roku mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, ale także otrzymać sadzonki krzewów owocowych z okazji akcji „Owocowe Łódzkie” realizowanej przez Zespół w ramach wspomnianego już projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Dzień Krajobrazu, który zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym otrzymał honorowy patronat Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, możemy więc uznać za bardzo udany. Zarówno pani Katarzyna Krakowska – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jak i pani prof. Aleksandra Nowakowska – dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, podsumowując całą akcję, podziękowały za uczestnictwo i zaprosiły na obchody Dnia Krajobrazu już za rok.