Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ubiegła sobota minęła pod znakiem mszaków. W Lesie Łagiewnickim, w siedzibie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, odbyła się pierwsza edycja „Dnia Mszaka”, imprezy dedykowanej w całości tym małym, niepozornym roślinom - mszakom (Bryophyta).

Od 1 października 2018 r. można głosować na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r.  Głosy oddawać można w formie papierowej do 22 października 2018 r. i w formie eletronicznej na stronie https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ . W tym roku pojawiły się dwa zadania dotyczące działań edukacyjnych i turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Serdecznie zachęcamy do głosowania.

Strefa Rowerowa Brzeziny to grupa, której  celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz realizowanie swoich pasji. Inicjatywa działalności stowarzyszenia zrodziła się, aby powiązać ze sobą osoby, które mają wspólne zainteresowania związane z tematyką rowerową.

Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Strefę Rowerową Brzeziny.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Mszaka - praktyczno-terenowe warsztaty poświęcone drobnym i tajemniczym roślinom, jakimi są mszaki (Brophyta).
Warsztaty odbędą się 29 września 2018 (start o 11:00) w Siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - Łódź, ul. Wycieczkowa 86.

W minioną niedzielę po raz siedemnasty odbył się amatorski rajd rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka”. W tym roku rajdowi przyświecała idea 100-lecia odzyskania niepodległości. Uczestnicy rajdu mogli wybrać – podobnie, jak w ubiegłych latach – jedną z trzech tras rowerowych lub trasę pieszą. Pierwszy raz zorganizowana została rodzinna trasa rowerowa na orientację. Najmłodszym dzieciom zadedykowano krótką trasę rowerową pod nazwą „Figlotur”. 

Serdecznie zapraszamy na XVII Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy "Tour de Kalonka", który odbędzie się 22 września 2018 r.

W dniu 18 września 2018 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

Przystanek 60+ to wyjątkowy projekt Łódzkiego Domu Kultury skierowany do seniorów.

W ramach projektu osoby powyżej 60 roku życia uczestniczą w zajęciach malarskich, fotograficznych, tanecznych i muzycznych. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chętnie współpracuje z Łódzkim Domem Kultury, aby seniorzy województwa Łódzkiego mogli również poznać urokliwe przyrodniczo i kulturowo miejsca położone w obrębie Parku.

W dniach 8-9 września br. przy ul. Piotrkowskiej odbył się kolejny Mixer Regionalny. Na imprezę promującą Województwo Łódzkie licznie ściągnęli mieszkańcy Łodzi oraz goście z wielu – często bardzo odległych – miejscowości. W niedzielę, pośród licznych kolorowych stoisk wystawienniczych prezentujących walory miast i wsi oraz różnorodne oferty stowarzyszeń i instytucji, znaleźć można było wypełnione zielenią stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.