Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną niedzielę (10 czerwca) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich prezentował swoje stoisko podczas II edycji Pikniku Pulmonologicznego, który odbył się przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi. Organizatorem imprezy było Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Były tańce, przedstawienia i śpiewy, ale także bezpłatne badania medyczne. Większość uczestników pikniku wzięła udział w lekcji prawidłowego oddychania bijąc ubiegłoroczny rekord Polski pod względem liczby osób.

W ubiegłym roku, w trakcie jesiennych prac porządkowych, w otoczeniu dębu pomnikowego „Jarosław” w Byszewach, udało się odsłonić fragment terenu wokół niego. Aby jednak utrzymać ten stan należy, raz na jakiś czas, dokonywać kolejnych koszeń.

W kwietniu i maju br. odbyły się zajęcia terenowe dla studentów I roku kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego.

W minioną niedzielę już po raz kolejny odbyło się Święto Gminy Nowosolna, którego organizatorem był Urząd Gminy Nowosolna oraz Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Nie zabrakło stoiska promocyjnego ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, które włączone zostało w konkurs organizatorów. Za odwiedzenie stoiska i rozwiązanie krzyżówki, rebusu lub odpowiedź na kilka pytań oraz aktywne uczestnictwo w innych przygotowanych grach, uczestnicy otrzymywali gwarantowane nagrody.

W najbliższą niedzielę 27 maja 2018 r. od godziny 14:30 zapraszamy do Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie na Święto Gminy Nowosolna.

VIII Rajd „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą” przeszedł do historii. W sobotę (19 maja) około godz. 10. z miejsca startu/mety Rajdu przy ul. Wycieczkowej 86 ruszyły dwie grupy piesze i jedna rowerowa. W tym roku pośród uczestników najliczniej reprezentowana była młodzież szkolna.

20 maja po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowania pestycydów w rolnictwie zabija te owady. Z tej okazji ukazał się pierwszy w Polsce raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”. Z raportu wynika, że jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół.

W najbliższą sobotę (19 maja) odbędzie się VIII Rajd „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą”.  Organizatorami rajdu są Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza i ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

12-ego maja przypada Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. World Migratory Bird Day, WMBD). Święto obchodzone jest corocznie od 2006 na arenie międzynarodowej w 2. weekend maja. Ustanowione zostało przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
Celem obchodów jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, głównie zagrożonych wyginięciem.

Lipa drobnolistna rosnąca we wsi Dąbrówka na terenie Gminy Nowosolna była trzecim z kolei drzewem poddanym pracom pielęgnacyjnym w PKWŁ w marcu bieżącego roku. Cięcia sanitarno-redukcyjne przeprowadzono z inicjatywy OT PKWŁ, w ramach wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi o dofinansowanie przedmiotowych prac.