Skocz do treści

Zimowe zajęcia edukacyjne

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Okres zimy to trudny czas dla zwierząt. Pracownicy OT NPK podczas zimowych zajęć edukacyjnych w szkołach pokazują młodszym i starszym uczniom jak zwierzęta w zimie sobie radzą, oraz w jaki sposób ludzie mogą i powinni im pomagać. Dzieci często nie mają świadomości, że dla zwierząt zima, to czas walki o przetrwanie. Cześć zwierząt emigruje, uciekając przed głodem i chłodem, inne zapadają w sen zimowy lub hibernację, do minimum ograniczając swoją aktywność. Są wreszcie takie, które pozostają aktywne, chociaż drastycznie zmieniają dietę lub tryb życia. Dzikie zwierzęta mają swoje naturalne sposoby przetrwania tego trudnego okresu. Dokarmianiem leśnych zwierząt zajmują się leśnicy i myśliwi. Wtedy to leśne paśniki zapełniają się sianem, zbożem, warzywami, kasztanami i żołędziami. Dzieci również mogą pomagać, wieszając karmnik dla ptaków w otoczeniu szkoły. Wszystkie te zagadnienia przypomnieliśmy uczniom ze szkół z terenu Nadpilicznych Parków.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje