Skocz do treści

Zimowe Ptakoliczenie w Przedborskim Parku Krajobrazowym

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W ramach akcji „Zimowe Ptakoliczenie 2015” corocznie organizowanej przez OTOP kolejny już raz pracownicy OT NPK zachęcili do wzięcia udziału w tej akcji młodzież gimnazjalną ze szkół w Dobromierzu i Krasocinie. Wycieczka terenowa, w trakcie której liczyliśmy napotkane gatunki ptaków obejmowała w Dobromierzu zadrzewienia będące pozostałością parku podworskiego.Tu najczęściej widzianymi gatunkami były kawki i dzwońce. W Krasocinie spacerowaliśmy po terenach osiedlowych miejscowości, a najliczniej spotykanym gatunkiem był wróbel i kaczka krzyżówka na zrewitalizowanym stawie. Wyjścia w teren poprzedziły prelekcje na temat rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków, roli i znaczenia ptaków dla człowieka oraz omówiono niektóre elementy działań w ramach czynnej ochrony ptaków.

 <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i> <i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i>
Łódzkie promuje