Skocz do treści

Zimowe Ptakoliczenie 2016 na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Zimowe Ptakoliczenie 2016 organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Przedborskim Parku Krajobrazowym odbyło się we współpracy z trzema gimnazjami z terenu parku. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna z Przedborza, Dobromierza i Krasocina. Łącznie w tegorocznej akcji uczestniczyły 74 osoby. Spacery obserwacyjne prowadzili przewodnicy parkowi, którzy przekazali uczestnikom informację o celach i zadaniach zimowej obserwacji ptaków na terenach zurbanizowanych. Podczas spaceru młodzież posługiwała się atlasami ptaków, kartami obserwacyjnymi i używała sprzętu do obserwacji w postaci lornetek. W ramach tegorocznych działań przeprowadzono krótki instruktarz posługiwania się sprzętem fotograficznym w sporządzaniu dokumentacji zdjęciowej obserwacji ptaków. W wyniku trzech spacerów obserwacyjnych odnotowaliśmy następujące gatunki ptaków:  <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK)

Kaczka krzyżówka 100
Gawron 80
Kawka 122
Wróbel 48
Sikora bogatka 20
Synogarlica turecka (sierpówka) 4
Drozd kwiczoł 8
Czyż 10
Gołąb miejski 10
Łabędź niemy 1
Kormoran 4
Jemiołuszka 4
Sroka 2
Sójka 1

Opracował: D. Sommerfeld

 <strong>Wróbel mazurek</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK) <strong>Gawrony</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK) <strong>Sikora bogatka</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <strong>Łabędź niemy</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK) <strong>Kaczka krzyżówka - samiec</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <strong>Kaczki krzyżówki</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i><br />(Przedborski PK) <i>fot. D. Sommerfeld</i><br />(Przedborski PK)
Łódzkie promuje