Skocz do treści

Zimowe liczenia ptaków wodnych

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>zimorodek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy)Zimą najlepsze miejsca do obserwacji ptaków to cieki wodne, w których woda nie zamarza. Gromadzą się tam często znaczne ilości ptaków wodnych, wśród których niekiedy można spotkać prawdziwe rzadkości. Aby zbadać, jak radzą sobie ptaki wodne zimujące w Polsce, OTOP koordynuje ogólnokrajowy projekt stanowiący element Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) jednak zwykle oparty jest na regionalnych organizacjach, które liczą zimujące ptaki wodne nie rzadko od kilku dekad, co pozwala na wyciąganie wielu wniosków na temat zmian zachodzących w zimowaniu tej grupy ptaków. Na terenie woj. łódzkiego ptaki liczone są m.in. na Bzurze, Rawce, Warcie, Nerze i oczywiście Pilicy. Liczenia odbywają się w połowie stycznia w całym kraju. W tym roku liczyłem ptaki na prawie całym odcinku Pilicy w granicach Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo Sulejowskiego Parku a dokładniej na odcinku od Smardzewic do Roszkowej Woli, czyli 45 km rzeki, co zajęło mi trzy dni. Jest to niebywała okazja, aby pogłębić wiedzę na temat zimującej awifauny w granicach naszych Parków jak również do podziwiania piękna Parku zimową porą. W tym roku zimowe liczenia odbyły się w prawdziwie zimowej scenerii i być może miało to wpływ na zaobserwowanie wielu rzadkich i ciekawych gatunków. Oczywiście widziałem bieliki w sumie aż 4 osobniki, ale duża bardziej ciekawym gatunkiem okazał się ptak znacznie mniejszy, bo wielkości sikorki świergotek, którego zwykle w Polsce spotykamy w wysokich górach a mianowicie siwerniak. Ptak ten rzadko pojawia się na terenie woj. łódzkiego a na terenie Spalskiego Parku jest to bodaj pierwsza obserwacja, co ciekawe kilka dni wcześniej aż 4 osobniki widziałem pod tamą w Smardzewicach. Były też gatunki, które u nas rzadko zimują a mianowicie bardzo skryty wodnik oraz bekas kszyk. Z kaczek warto wymienić zimujące cyraneczki, pojedynczą ogorzałkę i rożeńca oraz kolejną sporą ciekawostkę rzadko zimującą i równie rzadko u nas się pojawiającą hełmiatkę. Pod tamą przybywały nadal bielaczki, ale również stadko bernikli kanadyjskich, które prawdopodobnie komuś uciekły, mimo to i tak zbudziły nie małą sensację. Wyjątkowo licznie w tym roku było dużo łabędzi niemych, wśród których udało się wypatrzeć dwa łabędzie czarnodziobe. W sumie doliczyłem się 3674 osobników z grupy ptaków wodno-błotnych należących do aż 21 gatunków. Wyjątkowo udane liczenia w tym roku wynagrodziły obolałe nogi i napawają optymizmem na kolejne zimowe liczenia, które już za rok.
Opracował Sz.K

 <strong>bernikle kanadyjskie</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>bewiki</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>bielaczek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>bielik</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>cyraneczka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>hełmiatka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>karolinka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>kormoran</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>kszyk</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>norka amerykańska</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>Pilica</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>ogorzałka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>Pilica</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>Rezerwat Spała</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>rożeniec</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>siwerniak</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>Rezerwat Spała</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy) <strong>wodnik</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy)
Łódzkie promuje