Skocz do treści

Zaproszenie na wystawę

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Zapraszamy serdecznie na otwarcie – wernisaż wystawy w dniu 06 marca 2015r. o godzinie 12.00 w oddziale Muzeum Piotrkowa Trybunalskiego w Polichnie. Organizatorem wystawy wraz z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Wystawa autorstwa dr art. grafika/fotografika Piotra Wypycha "Szły na wschód bataliony, szwadrony i pułki" dotyczy pozostałości jakie I wojna światowa "odcisnęła" w sposób trwały na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego. Autor od wielu lat poprzez pracę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz własne badania terenowe zwiedził, zinwentaryzował i odkrył na nowo wiele cmentarzy, mogił, umocnień i innych artefaktów historycznych związanych z frontem łódzkim z czasów „Wielkiej wojny”. Metodą montażu fotograficznego - nakładania na siebie niezależnych kadrów Piotr Wypych w sposób liryczny opowiada i ukazuje historie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Uzupełnieniem i wskazówką dla artysty była poezja tego okresu pisana przez : W. Broniewskiego, J.Tuwima czy G.Apollinaire’a. Większość prac z wystawy zawiera motywy jakie twórca odnalazł na cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy wszystkich narodów jakie brały udział w tym konflikcie na naszym terenie, inne ważne elementy w postaci zdjęć czy listów frontowych autor odnalazł w zbiorach rodzinnych bądź otrzymał od przyjaciół.

P.W.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje