Skocz do treści

Zapraszamy na "Dni Otwarte" w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Zapraszamy na "Dni Otwarte" w Oddziale terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. W dniu 8 kwietnia 2014 r. siedziby OT NPK są otwarte dla chętnych pragnących zdobyć informacje o celach i zadaniach realizowanych przez parki krajobrazowe Ziemi Łódzkiej. Dla młodszych odbiorców przygotowano działania dydaktyczne, które poprzez zabawę i różnego rodzaju aktywności przybliżą uczestnikom przedmiot działań w parkach krajobrazowych. Dla osób prowadzących działania edukacyjne, wizyta w biurach parku będzie dobrym momentem na zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną.

Zapraszamy w godzinach 9.00 - 14.00 do biur:

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
Biuro OT NPK
ul. Piotrkowska 106
97-310 Moszczenica
tel. 446168225

 <i>fot. M. Sobański</i>

Proponowane zajęcia podczas "Dni otwartych" w siedzibie OT NPK w Moszczenicy:

- zwiedzanie sali edukacyjnej z przedstawieniem oferty edukacyjnej
- spacer ścieżką edukacyjną przy siedzibie OT NPK, połączony z wizytą w zagrodzie
Konika Polskiego
- zajęcia plastyczne
- rozpoznawanie tropów zwierząt leśnych
- projekcja 3 filmów z cyklu "Zwierzątkowo" (bocian, żaba, dzik)
- drzewa iglaste - nauka rozpoznawania drzew w terenie
- ognisko

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
Biuro Przedborskiego Parku Krajobrazowego

ul. Krakowska 28
97-570 Przedbórz
tel. 447812757

fot. Archiwum ZPKWŁ

Proponowane zajęcia podczas "Dni otwartych" w siedzibie PPK:

- zwiedzanie sali edukacyjnej z przedstawieniem oferty edukacyjnej
- zwiedzanie zaplecza biura
- zajęcia plastyczne
- malowanie "tatuaży" o tematyce przyrodniczej
- projekcja 3 filmów z cyklu "Zwierzątkowo" (bocian, żaba, dzik)
- tropy zwierząt leśnych - odciski na piasku
- drzewa iglaste - prezentacja kolekcji na zapleczy biura (igły, szyszki - 12 gatunków)
- gry planszowe o tematyce "parkowej"

Łódzkie promuje