Skocz do treści

Zajęcia terenowe z Gimnazjum i Zespołem Przedszkolno - Szkolnym w Dobromierzu pod hasłem "W poszukiwaniu inspiracji poetyckich Tadeusza Tutaka".

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <i>fot. D. Sommerfeld</i> W odpowiedzi na zaproszenie kadry pedagogicznej z Gimnazjum i Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu w dniu 14 maja zorganizowaliśmy zajęcia terenowe w rezerwatach przyrody Murawy Dobromierskie i Bukowa Góra. Akcja odbywała się w ramach obchodów "Dni Ziemi", a inspiracją do tego typu działań był pomysł zaprezentowania dzieciom i młodzieży wolorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych ich najbliższej okolicy. Hasłem przewodnim stała się twórczość lokalnego poety, miłośnika przyrody i przyjaciela Przedborskiego PK Pana Tadeusza Tutaka. Wiersze "Buczyna" i "Murawy Dobromierskie" to pochwała piękna przyrody i krajobrazu miejsc bliskich autorowi i całej lokalnej społeczności Dobromierza. Poeta zawarł w strofach najważniejsze elementy decydujące o atrakcyjności tych terenów. Dlatego wspólnie z młodzieżą i opiekunami szkolnymi odwiedziliśmy miejsca, które inspirowały twórcę, szukając poszczególnych elementów przyrody i krajobrazu zawartych w wierszach.

„Buczyna”

Bukowa Góro,

Olimpie Ziemi Włoszczowsko – Przedborskiej,

Siostro Muraw Dobromierskich,

Cudzie natury wabiący turystów,

Relikcie puszczy bukowej

Z rowem strzeleckim na grzbiecie,

Szybem solnym w parowie

Z muszlami ostryg jurajskich na szczycie.

Strojna lilią złotogłowiem i marzanką wonną,

Obuwikiem, żłobikiem i buławnikiem,

Nakryta kobiercem bluszczu,

Bądź pozdrowiona!

„Murawy Dobromierskie”

Ich matką morze jurajskie.

Wiek 150 milionów lat.

Ciało z tlenu, wapnia, węgla i krzemu.

Piaszczyste łaty ze Skandynawii.

Dawna szata – puszcza bukowa.

Negliż w ubiegłym stuleciu.

Nowy strój – murawy kserotermiczne

z sosną na łatach.

Haftowany jałowcem, różą i tarniną,

trzmieliną, ligustrem i świdwą

Na żywej sukni

Strzyżonej co dwa lata.

Olśniewająco pięknej.

W zajęciach wzięły udział 4 grupy dzieci i młodzieży. Najmłodszymi uczestnikami były dzieci z przedszkola oraz uczniowie z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kolejne grupy podzielono w następujący sposób: klasy drugie i trzecie SP, klasy czwarte, piąte i szóste SP oraz klasy gimnazjalne. Zajęcia rospoczęto zbiórką na placu szkolnym, gdzie zaprezentowano cele i program działania. Poszczególne grupy młodzieży wraz z przewodnikami parkowymi ruszyły na trasę wędrówki, kierując sie w stronę rezerwatów Murawy Dobromierskie i Bukowa Góra. Podczas zajęć prezentowano walory odwiedzanych rezerwatów oraz poszukiwano elementów zawartych w poezji T. Tutaka. Zajęcia zakończono ogniskiem w punkcie odpoczynkowym na terenie rez. Murawy Dobromierskie. Podsumowaniem zajęć edukacyjnych było przeprowadzonie konkursów w poszczególnych grupach wiekowych.

 <strong>Grupa z IV, V, VI klasy ZPS w Dobromierzu</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Zbiórka przed wycieczką.</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <strong>Zbiórka prezd wycieczką.</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <strong>Odczytanie wierszy T. Tutaka.</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <strong>Podział na grupy wycieczkowe.</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <strong>Ruszamy w drogę.</strong><br /><i>fot. W. Sobolewski</i> <strong>Przedszkolaki i pierwszoklasiści na trasie.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Gimnazjaliści w rez. Bukowa Góra.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Gimnazjaliści w rez. Bukowa Góra.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Panorama ze wzniesienia przy rez. Murawy Dobromierskie.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Grupa z IV, V, VI klasy ZPS w Dobromierzu na trasie.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Grupa z IV, V, VI klasy ZPS w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Przedszkolaki w punkcie wypoczynkowym.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>II i III klasiści ZPS w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i>fot. Archiwum ZPKWŁ <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i>fot. Archiwum ZPKWŁ <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. W. Sobolewski</i>fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje