Skocz do treści

Z wizytą u pułkownika Zacha

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 6 marca zastępca dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych spotkał się w Poświętnem z płk. Marianem Zachem. Piotr Wypych przekazał płk. Zachowi najnowsze wydawnictwa ZPKWŁ w tym album „Spalski Park Krajobrazowy” wydany z okazji 20-lecia parku. Na spotkaniu również omówiono ponowne wydanie (z korektami i poprawkami) folderu „śladami oddziału majora Hubala” w którego wydaniu pułkownik miał decydujący udział oraz dalszą współpracę przy wydarzeniach historycznych związanych z Oddziałem majora Hubala. Warto wspomnieć iż ZPKWŁ a wcześniej Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych współpracuje i podejmuje cenne inicjatywy z płk. Marianem Zachem od 1995 r.

 <strong>Piotr Wypych i płk Marian Zach</strong> <strong>Piotr Wypych i płk Marian Zach</strong>
Łódzkie promuje