Skocz do treści

Z wizytą u Krystyny Wieczorek

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Podczas prac terenowych pracownicy OT NPK złożyli wizytę pisarce, poetce, twórczyni rękodzieła ludowego pani Krystynie Wieczorek z Lubiaszowa. W swojej bogatej twórczości literackiej Pani Krystyna z ogromnym pietyzmem pielęgnuje regionalny dorobek kulturalno-obyczajowy Nadpilicza - Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, jej powieści są cennym źródłem wiedzy o kulturze, obyczajach i obrzędach regionu. W bogatym dorobku autorki możemy znaleźć : dwa tomiki poezji "Rozmyślanie” i "Wspomnienia", powieść patriotyczno-obyczajowa "Ślady tamtych dni", "Pamiętnik" oraz "Opowieść o młynie i pięknej Justynie". Pani Krystyna Wieczorek jest autorką poradników "Jadło piotrkowskie" oraz "Regionalne nalewki i ciasta" ale także przewodników "Nasza tradycja - obrzędy i zwyczaje w powiecie piotrkowskim”, „Wolbórz i okolice w mrokach dziejów i dziś”. Największą popularność przyniosła jednak autorce saga opowiadająca o życiu rodziny młynarzy z okolic Golesz i Dąbrowy nad Czarna ( Sulejowski Park Krajobrazowy) „Młyn na Stawkach” i „Młyn na Stawkach – Nad Czarną”, w której to autorka opowiada dzieje jej własnej rodziny młynarskiej na przełomie XIX i XX. Wkrótce autorka przewiduje promocje najnowszej książki o mieszkańcach nadpilicza pt.„Młyn na Stawkach – cz. III nad Czarną i Węglarką”. (MS)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje