Skocz do treści

Z kart historii NPK

Zespół Nadpilicznych PK   \   Galeria

[strona w budowie]

Podstrona „Z kart histori NPK” ma za zadanie ukazać pracowników utworzonego w 1995 roku Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, ale też i liczne grono osób ze świata nauki, organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i samorządowych, którzy znacząco oddziaływali na zakres i formy pracy Zespołu poprzez formalne i funkcjonalne z nim związki. Dotyczy to również okresu od 2013 roku, gdzie Nadpiliczne Parki Krajobrazowe stały się Oddziałem Terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Oby pamięć o prezentowanych osobach nie zaginęła.

 <strong>dyr. Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych 2006 r.Zbigniew Janecki</strong> <strong>gł. spec. ZNPK Zbigniew Kołudzki 2006r.</strong> <strong>gł. spec. Ireneusz Burzyński</strong> <strong>gł. spec. ZNPK Piotr Wypych - 2006r.</strong> <strong>z-ca dyr. ZNPK Andrzej Adamowicz - 2006r.</strong> <strong>Otwarcie sali edukacyjnej ZNPK Przedbórz 2004,na pierwszym planie dyr. Hieronim Andrzejewski dalej dyr. ZNPK Zbigniew Janecki, nadl. nctwa Przedbórz Andrzej Gapiński, woj. konserwator ochr. przyrody Andrzej Wiercioch</strong> <strong>Paweł Kowalski - Osada Edukacyjna LP w Kole 1999r.</strong> <strong>główny spec.ZNPK Piotr Wypych i dr Bogusław Soszyński; 2007r.</strong> <strong>dr Bogusław Soszyński - 2007r.</strong> <strong>dr Bogusław Soszyński i spec. ZNPK Zbigniew Kołudzki - Spalski PK 2005 r.</strong> <strong>główny spec. ZNPK Piotr Wypych - rez. Gaik 2001 r.</strong> <strong>Krystyna Wieczorek - pisarka i poetaka z Lubiaszowa - 2008 r.</strong> <strong>głowni spec. ZNPK Maciej Kaczmarek i Piotr Wypych - 2006 r.</strong> <strong>gł. spec. ZNPK P. Wypych i etnograf ŁDK A. Białkowski - Sulejowski PK "Pejzaz Wszystkich Świetych" 2006r.</strong> <strong>art. fot. Paweł Pierściński - plener fotograficzny Sulejowski PK 2000 r.</strong> <strong>Zbigniew Wroniszewski ostatni partyzant AK z Wykusu - 2005 r.</strong> <strong>red. Piotr Słowikowski i płk Marian Zach; 2005r.</strong> <strong>Andrzej Kobalczyk dyr. Skansenu Rzeki Pilicy - 2002 r.</strong> <strong>regaty w Bronisławowie - Sulejowski PK 2012 r.</strong> <strong>dyr. Deluga, dyr. Pisarska i dyr. Wożniak z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Dożynki Wojewódzkie w Piotrkowie Tryb. 2013 r.</strong> <strong>spec. Kamil Czernik, spec. Maciej Sobański i dyr. Piotr Wypych - Dożynki Prezydenckie 2012 r.</strong> <strong>red."Ziemi Łodzkiej " - Włodzimierz Mieczkowski - Spała 2012 r.</strong> <strong>art. fot. Karol Walaszczyk i gł.spec ZNPK Piotr Wypych - 2002 r</strong> <strong>Pracownicy NPK i Nadleśnictwa Piotrków - Wojewódzkie Targi Pracy 2013 r.</strong> <strong>Gen. "Burza" Karliński i dyr Piotr Wypych (3 i 4 od lewej) - 2012 r, obchody rocznicy "Hubala"</strong> <strong>prof. dr hab. Romuald Olaczek - wyjazd Rady Ochrony Przyrody 2013r</strong> <strong>Tadeusz Michalski dyrektor Muzeum w Przedborzu - 2013 r</strong> <strong>Zdejmowanie wnyków w Przedborskim PK- strażnik Henryk Kowalczyk, spec. Witold Sobolewski; 1995r.</strong> <strong>leśnik Paweł Kowalski - 1998r.</strong> <strong>spec. Dorota Warzyńska - Badura i gł.spec. Dariusz Sommerfeld; 2011r.</strong> <strong>Obchody rocznicy "Hubala" Anielin 2012; nadl. nctwa Opoczno Jerzy Szczegielniak, dyr.RDLP Łódź Andrzej Gapiński, nadl. nctwa Spała Przemysław Grabowski</strong> <strong>pracownicy ZNPK przed Szańcem Hubala w Anielinie 2012r.</strong> <strong>kadrowa ZNPK Teresa (Kasia) Łyczek 2012r.</strong> <strong>Wystawa ZNPK w Muzeum w Radomsku - Dyr. Piotr Wypych i Stanisław Różewicz; 2009r.</strong> <strong>Dożynki 2013 - zca. dyr ZPKWŁ Stanisław Pytliński i zca. dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych</strong> <strong>Rajd im. Hubala-zca.dyr ZNPK Witold Sobolewski, dyr.ZNPK Piotr Wypych, płk. Marian Zach, gł.spec. Dariusz Sommmerfeld; 2010r.</strong> <strong>płk. Marian Zach;2008r.</strong> <strong>strażnik Zbigniew Mocarski i spec. Maciej Sobański - Dożynki Spalskie 2013r.</strong> <strong>historyk Jan Miller i dr Piotr Wypych; 2014r.</strong> <strong>gł. specialiści ZNPK - Ireneusz Burzyński i Adam Wojciechowski; 2009 r.</strong> <strong>obchody 20. lecia Przedborskiego PK - Ryszard Pawlik i Ireneusz Burzyński;2008 r.</strong> <strong>spec. Dorota Warzyńska - Badura</strong> <strong>Członkowie Rady ZNPK - Zbigniew Paluch, Józef Wlazło i Andrzej Wiercioch ; 2008r.</strong> <strong>"Edukatorzy" ZNPK; rez. Gaik 2013r.</strong> <strong>spec. ZNPK Katarzyna Karbowiak i Bernadeta Banaszczyk. 2013r.</strong> <strong>Wystawa fotografii ZNPK w ŁDK w Łodzi - w-ce Wojewoda Artur Ostrowski, gł. spec ZNPK Piotr Wypych (autor wystawy), dyr. ZNPK Zbigniew Janecki - 2006r.</strong> <strong>z-ca dyr. ZNPK Witold Sobolewski, dyr. ZNPK Piotr Wypych, prof. Zygmunt Wnuk; posiedzenie Rady Parków 2012r.</strong> <strong>dyr. ZNPK Piotr Wypych,ndl. nctwa Smardzewidze Marek Dyśko , prof. Józef Kurowski, nadl. ndctwa Piotrków Dawid Kosylak - Posiedzenie Rady Parków Moszczenica 2012r.</strong> <strong>Otwarcie Szlaku Wodnego rzeki Pilicy; 2009r.</strong> <strong>otwarcie ścieżki rowerowej im. Z. Goliata Sulejowski PK - na pierwszym planie Wójt Wolborza Henryk Sęk, dyr. ZNPK Zbigniew Janecki; 2006r.</strong> <strong>Otwarcie sali edukacyjnej ZNPK Przedbórz 2004,na pierwszym planie dyr. Hieronim Andrzejewski dalej dyr. ZNPK Zbigniew Janecki, nadl. nctwa Przedbórz Andrzej Gapiński,</strong> <strong>z-ca dyr ZNPK W. Sobolewski, st. spec. D. Sommerfeld, K. Dobrzańska (córka mjr. Hubala)- Sobieraj, spec. M. Sobański, Jerzy Łumiński, płk. M. Zach - Szaniec Hubala 2012r.</strong> <strong>prezes PTTK Piotrków Mirosław Ratajski i dyr. Piotr Wypych - zakończenie rajdu w Sulejowskim PK- 2012r.</strong> <strong>Specjaliści ZNPK - D. Bień, M. Sobański, K. Karbowiak - 2012r.</strong> <strong>Ryszard Stolarski z Centrum Edukacji na terenie Przedborskiego PK 2006r.</strong> <strong>KazimierzStrzelczyk i pracownicy ZNPK - Ręczno 2012r.</strong> <strong>spec. OT NPK Dorota Warzyńska - Badura - 2013r.</strong> <strong>Poświecenie kapliczki w Przedborskim PK - 2006r.</strong> <strong>Pracownicy ŁDK - D. Wachowska ,dyr. H. Bernat, dyr. J. Lewkowski podczas świecenia kapliczki w Sulejowskim PK 2006r.</strong> <strong>spec. OT NPK Katarzyna Karbowiak - Inowłódz 2013r.</strong> <strong>wspólna wystawa ŁDK i ZNPK "Kamienie niepamieci" w Łowiczu - dyr. dep. UM w Łodzi R. Deluga w otoczeniu młodzieży</strong> <strong>spec. ZNPK Paulina Pietrzak; 2011r.</strong> <strong>ref. ZNPK Anetta Bogucka i gł. księgowa ZNPK Anna Gomula; 2010r.</strong> <strong>Grzegorz Gomula z wnuczką Julką ;2009r</strong> <strong>Grzegorz Gomula i gł. księgowa ZNPK Anna Gomula ; 2009r.</strong> <strong>Otwarcie ścieżki historyczno-edukacyjnej w Przedborzu, przemawia Przewodniczący Rady ZNPK prof. Zygmunt Wnuk ; 2003r.</strong> <strong>ref. ZNPK Zofia Bąbol i gł. księgowa ZNPK Małgorzata Bruzda;2003r.</strong> <strong>płk. Marian Zach i gł. spec. ZNPK Adam Wojciechowski; 2010r.</strong> <strong>prac. tech ZNPK Grzegorz Gomula i i gł. spec. ZNPK Adam Wojciechowski 2010r.</strong> <strong>Grzegorz Gomula i Teresa Łyczek z ZNPK ; 2012r.</strong> <strong>Przyjęcie ślubowania nowych pracowników ZNPK, na fot.kadrowa ZNPK Teresa Łyczek, spec. ZNPK Paulina Pietrzak, ref. ZNPK Anetta Bogucka,gł. księgowa ZNPK AnnaGomula,gł. spec. ZNPK Adam Wojciechowski, zc-a dyr Witold Sobolewski; 2010r.</strong> <strong>Wystawa "Kamienie niepamięci" w muzeum w Łowiczu - Andrzej Białkowski ŁDK, dyr. ZNPK Piotr Wypych , dyr. Halina Bernat ŁDK; 2011r.</strong> <strong>Wręczenie nagrody "Zasłużony dla ZNPK" profesorowi Zygmuntowi Wnukowi przez dyr. ZNPK Piotra Wypycha na konferencji naukowej w Rzeszowie; 2007r.</strong> <strong>Konferencja naukowa w Rzeszowie "Jaka turystyka na obszarach Natura 2000"; 2007r.</strong> <strong>Otwarcie ścieżki edukacyjnej "Osobliwości Góry Kozłowej" Przedborski PK - prof.Zygmunt Wnuk, z tyłu nadl. nctwa Przedbórz Waldemar Pązik i z-ca dyr. ZNPK Witold Sobolewski; 2009r.</strong>fot. Archiwum ZPKWŁ <strong>Dożynki Prezydenckie w Spale- w środku Marszałek Województwa Łodzkiego Witold Stepień; 2013r.</strong> <strong>Poświecenie zrewitalizowanego przez pracowników OT NPK cmentarza ewangelickiego w Przedborzu, Poswięcenia dokonuje ks.ppłk Wiesław Żydel; 2013r.</strong> <strong>praktyki studentów PŁ na terenie ZNPK - Anna Mierzwa, prof Skrzypski z małżonką; 2011r.</strong>
Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje