Skocz do treści

XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W trzecim dniu XX Targów - Regiony Turystyczne "Na Styku Kultur" Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentowali pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W strefie Open Space przedstawiono propozycję swoistego "triatlonu turystycznego" pod nazwą "Ruszaj z nami rowerem, z plecakiem i kajakiem po parkach Oddzaiału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych". Ideą tej prezentacji było dopasowanie jednej z form turystyki aktywnej do konkretnego parku krajobrazowego Ot NPK pod kątem jego walorów i wyposażeniaw w infrastrukturę turystyczną. Na tej podstawie zaproponowano 3 wycieczki: pieszą szlakami Pasma Przedborsko - Małogoskiego w Przedborskim PK, kajakową rzeką Pilicą w Sulejowskim PK i rowerową w Spalskim PK.

W Strefie Dziecka przeprowadzono 3 gry edukacyjne skierowane do trzech grup wiekowych. Do tego celu użyliśmy map parków krajobrazowych OT NPK malowanych akwarelą autorstwa Piotra Wypycha. Najmłodsi poznawali elementy graficzne mapy Przdborskiego PK, układając puzzle. Gra dotycząca Sulejowskiego PK polegała na wypełnianiu brakujących pól na podstawie krótkiego opisu przyporządkowanego do wybranych fragmentów mapy. Najstarsi mogli wybrać się na "wycieczkę" po Spalskim PK, grając w tzw. chińczyka.

Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego prowadzono akcję informacyjno - promocyjną. Największe zainteresowanie budziły wszelkiego typu mapy oraz materiały pomocne w planowaniu wycieczek turystycznych. Rozmawialiśmy też z osobami zainteresowanymi prowadzeniem wspólnych działań edukacyjnych na terenie parków ZPKWŁ.

Dariusz Sommerfeld

 <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Warzyńska - Badura</i> <strong>XX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i>
Łódzkie promuje