Skocz do treści

XV Piotrkowskie Targi Edukacyjne

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 20.03.2015 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się XV Piotrkowskie Targi Edukacyjne. Na targach wystawiały się jednostki pragnące zaprezentować atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz przyciągnąć jak największą liczbę zainteresowanych. Po raz piętnasty w ZSP Nr 1 swoje walory prezentowały szkoły średnie, policealne, pomaturalne, uczelnie wyższe oraz instytucje szkoleniowe i oświatowe.

Jednym z wystawców był ZPKWŁ Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, który przybliżał walory przyrodniczo-krajobrazowe parków oraz prezentował ofertę edukacyjną. W ramach oferty zaproponowano udział w zajęciach terenowych: pieszych, rowerowych i autokarowych oraz stacjonarnych w postaci prelekcji, szkoleń i warsztatów.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje