Skocz do treści

XIII Rajd polsko - słowacki w Przedborzu.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ Tegoroczne spotkanie turystów z Polski, z PTTK i Słowacji, z Klubu Słowackich Turystów „ Manin” w ramach organizowanego od wielu lat Rajdu Polsko-Słowackiego miało miejsce w dniach 9-10 czerwca w Przedborzu. W sali audiowizualnej przedborskiego gimnazjum przy udziale władz miasta i licznie zgromadzonej młodzieży nastąpiło uroczyste otwarcie rajdu przez Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego i Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierza Szafińskiego. Uczestnicy mieli też okazję zapoznania się z walorami przyrodniczymi i turystycznymi Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Po dwugodzinnej wędrówce trasą biegnącą malowniczymi wzgórzami Miejskich Pól odbył się również konkurs wiedzy o kraju naszych sąsiadów, który wygrała Dominika Karpińska z oddziału PTTK z Żarnowa. Drugie nagrodzone miejsce zajął Jakub Auguścik z Przedborza. Pytania dotyczyły również słowackiej ochrony przyrody i krajobrazu. W sobotę uczestnicy XIII Rajdu Polsko-Słowackiego mieli okazję w czasie spływu kajakowego podziwiać uroki rzeki Pilicy na odcinku od Krzętowa do Przedborza. Słowackim turystom bardzo podobały się krajobrazy Przedborskiego Parku jak i organizacja całego rajdu, czego dowodem były złożone nam podziękowania.

(WS)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje