Skocz do treści

Współpraca z Państwową Strażą Łowiecką

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Kolejny raz strażnicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i pracownicy Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi odbyli wspólny patrol terenowy w rejonach rezerwatu Piskorzeniec i Góry Kozłowej. Celem współpracy było prowadzenie działań prewencyjny i ewentualne przeciwdziałanie kłusownictwu. Tym razem strażnicy skupili się na przypadkach kłusownictwa z bronią palną i przy pomocy pułapek zwanych wnykami. Patrolowany rejon ma opinię silnie narażonego na zjawisko kłusownictwa, a to ze względu na swoje ustronne położenie i bogactwo zwierzyny łownej. W efekcie podjętych działań nie ujawniono przypadku kłusowania z bronią. Kolejny raz potwierdził się jednak fakt narażenia tych terenów na wnykarstwo, które niestety ma tutaj długą historię. Prezentowane zdjęcia archiwalne są tylko dowodem skali i niechlubnej historii wnykarstwa na tych terenach. W najbliższym czasie, straż parku będzie kontynuawać działania prewencyjne, skierowane przeciw tej nielegalnej i niehumanitarnej formie pozyskiwania zwierzyny.

Strona Państwowej Sraży Łowieckiej

Dariusz Sommerfeld

 <strong>Strażnicy OT NPK i strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej.</strong> <strong>Sidła zebrane podczas jednej z akcji w latach 90 - tyvh.</strong> <strong>Padły młody łoś (łoszak)</strong>
Łódzkie promuje