Skocz do treści

"Wielki Dzień Pszczół" w Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ 8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Jeden dzień w roku poświęcony pszczołom hodowlanym oraz dziko żyjącym zapylaczom. Pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego zaprosili do siedziby dzieci i młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu na zajęcia poświęcone owadom zapylającym. Ilustracją do pogadanki na temat znaczenia zapylaczy w życiu człowieka był film o pszczołach z serii "Zwierzątkowowo". W trakcie spotkania dzieci wykonały prace plastyczne w postaci rysunków, kolorowanek oraz modeli pszczół z kartonu. Prowadzący zajęcia zwracali uwagę na budowę pszczół oraz wykazywali różnice pomiędzy pszczołą a osą. W dalszej części zajęć poprowadzono prezentację omawiającą ochronę pszczół samotnic. Wskazano różnice pomiędzy tymi owadami, a pszczołami hodowlanymi. Zaprezentowano program pomocy samotnym pszczołom realizowany przez stowarzyszenie "Salamandra" przy udziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Podsumowaniem tej części zajęć było zwiedzanie hotelu dla owadów oraz poletka z roślinami żywicielskimi położonymi na zapleczu biura PPK. Na zakończenie, każdy z uczestników miał wykonany "tatuaż" z postacią pszczółki w różnych ujęciach graficznych.

(DS)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje