fw 52 j2irs

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2019r.

  1. Eliminacje wojewódzkie XVIII edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Umowa dotacji nr 27/EE/D/2019 z dnia 13.05.2019r. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.019,40 zł, z czego kwota 19.589,40 zł stanowiła dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  2. Edukacja ekologiczna w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pod hasłem "Ptaki naszych parków". Umowa dotacji nr 72/EE/D/2019 z dnia 1.07.2019r. Całkowity koszt zadania wynosi 47.443,76 zł, z czego kwota 42.058,00 zł stanowi dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.
  3. Wydawnictwa przyrodniczo-turystyczne Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Umowa dotacji nr 62/EE/D/2019 z dnia 1.07.2019r. Całkowity koszt zadania wynosi 190.115,93 zł, z czego kwota 170.000,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  4. Prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Umowa dotacji nr 140/OP/D/2019 z dnia 2.08.2019r. Całkowity koszt zadania wynosi 20.000,00 zł, z czego kwota 16.000,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

 

www.zainwestujwekologie.pl

docDotacje z lat 2011-201339.5 KB

docDotacje z 2014r.113.5 KB

docDotacje z 2015r.113.5 KB

docDotacje z 2016r.113.5 KB

docDotacje_z_2017r.doc116 KB

Dotacje z 2018r.docx104.34 KB