Skocz do treści

Uroczystości na pamiątkę wigilii hubalowej na Bielawach

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Już po raz IX w dniu 4 grudnia 2015 odbyła się uroczystość upamiętniająca ostatnią wigilię oddziału mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 22 czerwca 2007 roku, odsłonięty został obelisk „Hubalowej Wigilii” w miejscu dawnej leśniczówki na Bielawach w lesie pod Poświętnem. Od tej pory w pierwszych dniach grudnia przyjeżdżają tutaj uczniowie, leśnicy oraz wszyscy ci, którzy są związani z postacią mjr Hubala, żeby przypomnieć wigilię z 1939 roku. Organizatorami uroczystości jest Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego – Hubala z Radomia i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. W spotkaniu wigilijnym wzięły udział delegacje szkół noszących imię HUBALA, przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala z Honorowym Hubalczykiem panem płk. Marianem Zachem, przedstawiciele dyrekcji Lasów Państwowych, strażacy z OSP w Poświętnem, przedstawiciele władz powiatu opoczyńskiego i gminy Inowłódz oraz kadeci Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipiu. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Gościem honorowym był Ks. gen. Stanisław Cezary Rospondek. Przy obelisku upamiętniającym pobyt mjr. Hubala na kolacji wigilijnej w leśniczówce Bielawywartę zaciągnęli kadeci LKRP oraz ułani. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że nastrój tej uroczystości jest podniosły. Owszem jest modlitwa, dzielenie się opłatkiem i życzenia świąteczne, ale nad wszystkim tym unosi się atmosfera młodzieńczej wesołości, bo największe grono uczestników stanowią uczniowie szkół. Najwięcej zabawy jest przy ubieraniu choinki . Co ciekawe ubrano choinki nie tylko w tradycyjne piękne ozdoby, ale również przyozdobiono drzewka w owoce i warzywa dla mieszkańców lasów, aby i one mogły świętować. Po posiłku liczna grupa przemieściła się pod szaniec Hubala w Anielinie, gdzie również złożono kwiaty i zapalono znicze.

 <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i> <i>fot. Szymon Kielan</i>
Łódzkie promuje