Skocz do treści

Tydzień pamięci narodowej w OT Nadpilicznych Parków

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniach 4-8 kwietnia na terenie trzech nadpilicznych parków zainicjowano wydarzenia związane z propagowaniem miejsc pamięci narodowej. Pracownicy OT NPK przeprowadzili w szkołach podstawowych w Przedborzu, Przygłowie i Moszczenicy prelekcje, pogadanki oraz wycieczki terenowe do najciekawszych i ciągle mało znanych przez młodzież „pamiątek historycznych” naszych terenów.

Warto sięgnąć do definicji pojęć i znaczeń: czym jest miejsce pamięci narodowej? W definicji francuskiej „miejsce pamięci to każda materialna lub idealna jednostka znacząca, którą wola ludzi lub praca czasu przekształciły w symboliczną cząstkę dziedzictwa pamiętanego przez daną wspólnotę” (Pierre Nora). W definicji niemieckiej „miejsce pamięci to ważne dla wielu pokoleń punkty ogniskujące pamięć zbiorową i tożsamość, stanowiące część społecznych, kulturowych i politycznych zwyczajów [...] stanowi ono element realnej, społecznej, politycznej, kulturowej lub wyobrażonej przestrzeni” (Étienne François, Hagen Schulze). W definicji polskiej miejscem takim jest dany obiekt budowlany, groby i cmentarze wojenne oraz inne przedmioty upamiętniające postacie i wydarzenia znaczące zarówno dla Państwa i Narodu Polskiego, jak i innego niż polski narodu (z projektu ustawy sejmowej z 2008 r. o miejscach pamięci narodowej). Zgodnie z projektem miejscem pamięci narodowej (narodów) jest: grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec; inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego (Akty prawne: Ust. z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa: Dz. U. z dnia 28 stycznia 1988 r.; Ust. z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych; Ust. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Do najstarszych miejsc pamięci narodowej na terenie OT NPK nalży krzyż z okolic Majkowic tzw. „Boża Męka” w Sulejowskim PK. Miejsce to od 1331 roku jest uznawane przez miejscowa ludność jak i udokumentowane jako teren pochówku właściciela okolicznych ziem rycerza Floriana Szarego, który poległ w bitwie pod Płowcami. Od wieków ludność odnawia drewniany krzyż na którym do dzisiaj są wycięte daty fundacji. Należy dodać, iż w tym miejscu w czasie Potopu Szwedzkiego żołnierze szwedzcy dokonywali egzekucji na żołnierzach z oddziału hetmana Czarneckiego. (P.W)

 <strong>Krzyż w Majkowicach</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Sulejowski PK)fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje