Skocz do treści

Tradycyjne dzielenie przestrzeni

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁOgrodzenia, jak sama nazwa wskazuje, zawsze miały za zadanie odgradzać. Odgradzały od epoki paleolitu „jedną własność” / terytorium / strefę / od „drugiej”. Przy czym nie zawsze z jednego i tego samego powodu. Powstawały wokół osad, chroniąc mieszkańców przed dziką zwierzyną, złym sąsiadem, tym co nie „moje”, ogradzano również pastwiska i pola uprawne, wytyczając granice i chroniąc zwierzęta hodowlane i plony. Ogrodzenia w swych różnych formach – kamienne, drewniane metalowe czy betonowe znane są ludzkości od epoki kamienia do współczesności. Ustaliły się na naszym terenie w epoce gospodarki rolno - hodowlanej około 3,5 tys lat p.n.e. Wyznaczają przestrzeń, do której wpuszczamy tylko nielicznych. Mogły mieć formę zabezpieczonego rowu, kopców granicznych, wałów, palisad, płotów z różnego surowca, od drewnianego do żelazo - betonu. Ogrodzenia z samej swej zasady tworzyły „granice”, nierzadko przestrzeń magiczną oddzielającą strefę „sacrum” od „profanum”.

P.W., M.S.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje