Skocz do treści

Szkolenie mykologiczne dla służb ochrony przyrody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁW dniu 27 października w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbyło się szkolenie mykologiczne dla służb ochrony przyrody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Prowadzącymi zajęcia byli mykolodzy Pani Małgorzata Ruszkiewicz – Michalska i Pan Jarosław Szkodzik. Prelegenci zaprezentowali zarys systematyki grzybów, ich znaczenie w życiu człowieka oraz przedstawili informacje dotyczące praktyki w rozpoznawaniu gatunków ze szczególnym wyróżnieniem gatunków trujących i podlegających ochronie prawnej. Kolejnym ważnym elementem szkolenia było omówienie zjawiska mykoryzy, jej rodzaje i znaczenie w świecie przyrody. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono zajęcia praktyczne polegające na rozpoznawaniu gatunków grzybów, zebranych i przyniesionych przez pracowników ZPKWŁ. Szkolenie podsumowano dyskusją i wymianą doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania.

Szkolenie mykologiczne poprzedziła relacja pracownika Przedborskiego Parku Krajobrazowego z postępów prac w tworzeniu sieci skrzynek geocachingowych w tym parku. Udzielono kilku praktycznych rad dotyczących projektowania, realizacji i serwisowania skrzynek geocachingowych. Omówiono też zagadnienie tzw. przedmiotów podróżnych w postaci Travel Bugów, Geocoinów czy GeoKretów, które są kolejnym elementem zabawy geocachingowej. Podczas spaceru zaprezentowano jedną ze skrzynek ścieżki geocachingowej "Kajakowy geocaching", która powstała w czerwcu 2017 roku.

(DS)

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje