Skocz do treści

Styczniowy Zbiornik Sulejowski

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Łabędzie krzykliwe</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) Pierwsza wizyta w Nowym Roku okazała się niezwykle owocna. Była to ostatnia szansa na obserwacje w tym miejscu przed zamarznięciem, gdyż w kolejnych dniach nastały większe mrozy, które skuły zbiornik i trzeba będzie dłużej poczekać, aż lód puści. Ptaków wodno-błotnych na zbiorniku było blisko 5000 osobników! Oczywiście najwięcej ponad 2000 stanowiły krzyżówki, ale wyjątkowo dużo było również nurogęsi 740 osobników. Warto też wspomnieć o bardzo dużej liczbie jak na styczeń łysek bo aż 471 os. W tej masie ptaków nie zabrakło również rzadszych okazów. Trafiło się stadko 12 uhli oraz aż 42 ogorzałek. Pod Barkowicami można było popatrzeć na wszystkie 3 gatunki występujących u nas łabędzi czyli: łabędzie nieme, krzykliwe oraz czarnodziobe . Pierwsze dwa gatunki są lęgowe w naszym kraju zaś łabędź czarnodzioby pojawia się u nas tylko na przelotach oraz czasem zimuje. W cofce zbiornika przebywało też stadko 45 gęgaw naszych rodzimych lęgowych dzikich gęsi. Z rzadkich ptaków warto wymienić jeszcze pojedynczego szlachara - bardzo rzadko obserwowanego w centrum kraju oraz jeszcze rzadszą hełmiatkę, która tylko sporadycznie jest stwierdzana u nas zimą, choć w zeszłym roku zimował samiec poniżej zapory zbiornika. Być może był to ten sam osobnik. Całe towarzystwo było często płoszone przez aż 7 bielików. Mimo uporczywego zimna -8 C w dzień oraz silnego wiatru warto było zmarznąć.

(S.K.)

 <strong>Samiec hełmiatki w towarzystwie czernic</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Hełmiatka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Uhle</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Zbironik na wysokości Bronisławowa</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Bieliki</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Widok na Podklasztorze</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Łabędzie krzykliwe i gęgawy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Łabędzie czarnodziobe i gęgawy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Bielaczki i gągoł</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Stado krzyżówek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Stado łysek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Wydra</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Zimorodek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>Szlachar w towrzstwie nurogęsi i krzyżówek</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK)
Łódzkie promuje