Skocz do treści

Stare sady Sulejowskiego PK

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Na terenie naszego parku do dziś znajduje się wiele cennych, starych sadów których skład gatunkowy stanowią głównie jabłonie, grusze i śliwy. Sady takie możemy spotkać w Jaksonku, Dąbrowie nad Czarną, Niewierszynie, Owczarach, Błogich oraz w wielu innych miejscowościach. Te elementy świadomej gospodarki człowieka w sąsiedztwie jego siedzib stanowią wspaniałe relikty sadownictwa z okresu międzywojnia, a najstarsze pamiętają początek dwudziestego stulecia. Takie sady są cennym rezerwuarem materiału genetycznego zapomnianych odmian gatunków drzew owocowych. Budują one również niepowtarzalne wnętrza krajobrazu stworzonego przez człowieka na przestrzeni dziejów, można je zakwalifikować do krajobrazu kulturowego harmonijnego o cechach historycznych. Posiadają również niepowtarzalne walory estetyczne (co mozna zobaczyć na zaprezentowanych zdjęciach). Według dr Piotra Wypycha zapewne pierwsze sady na dużą skale na terenie OT NPK założyli Cystersi przy swym opactwie w Sulejowie, zaś w Przedborzu na równi z winnicami za czasów królowej Bony kwitły piękne jabłoniowe sady. Sady i zorganizowane ich zakładanie na naszym terenie związane jest z epoką „średniego” średniowiecza, zaś pierwszym naszym narodowym napojem alkoholowym dla większości ówczesnej społeczności był „jabłecznik” – alkohol ze sfermentowanych jabłek, miody pitne zarezerwowane były dla najbogatrzych... a o winach z Wegier "węgrzynach" dopiero mogli pomarzyć możnowładcy ...

 <i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Sulejowski PK) <i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Sulejowski PK) <i>fot. Piotr Wypych</i> <i>fot. Piotr Wypych</i>
Łódzkie promuje