Drugie liczenie nietoperzy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

2 marca 2019 roku przeprowadzono drugie liczenie nietoperzy hibernujących w jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a tym samym zakończono zimowy monitoring nietoperzy na Wyżynie Wieluńskiej.

Liczenia zostały zorganizowane przez Maurycego Ignaczaka, na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska z Łodzi i Katowic,  przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy oraz ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych. W badaniach brali udział chiropterolodzy z różnych ośrodków z całego kraju, z Poznania, Warszawy, Białegostoku, Łodzi.

W jaskini Szachownica, w porównania do liczenia styczniowego, odnotowano nieco większą liczebność nietoperzy – ponad 1300 osobników. W stosunku do stanu ze stycznia nastąpił dość wyraźny wzrost liczebności nocka Natterera Myotis nattereri oraz nocka dużego Myotis myotis - gatunków preferujących podczas hibernacji cieplejsze warunki.

W stosunku do gatunków „zimnolubnych”, zwłaszcza mopka Barbastella barbastellus, ale również gacka brunatnego Plecotus auritus, stwierdzono odwrotne zjawisko – dość duża część hibernujących tu nietoperzy opuściła zimowisko.

Marcowe liczenie potwierdziło dość wyraźny spadek liczebności nietoperzy w stosunku do ostatnich lat. Analizując jednak zmiany liczebności poszczególnych gatunków nietoperzy w styczniu i marcu można stwierdzić, że w sezonie 2019 jaskinię Szachownica, jako zimowisko, wykorzystywało ponad 2000 osobników. Świadczy to o wciąż bardzo wysokiej wartości tego obiektu dla zimowania nietoperzy w Polsce.

Niestety, kolejne liczenia wskazują na dość wyraźną tendencję spadkową liczebności nietoperzy w jaskiniach rezerwatu Węże na Górze Zelce. Styczniowe liczenie wykazało zimowanie 10 osobników z 4 gatunków nietoperzy. W marcu skontrolowano także Jaskinię Samsonowicza na Górze Zelce oraz Jaskinię Ewy na Górze Draby.  W jaskiniach tych nie stwierdzono zimowania nietoperzy.

Krzysztof Gara