Konferencja z okazji 40-lecia ZPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

konferencja zpk.ef.kl. 30W dniach 13-14 września 2018 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Lasów Państwowych, instytucji oświatowych, parków krajobrazowych z Polski, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a także przedstawiciele ZHP i osoby związane z Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym.

Swoją wiedzą na temat parku podzielili się z uczestnikami naukowcy, m.in. dr Adam Szynkiewicz, który zaprezentował wykład: „Kopalne i współczesne zapadliska krasowe na wyżynie wieluńskiej”, dr hab. Marcin Kiedrzyński – "Skałki, murawy i dąbrowy Załęczańskiego Łuku Warty, jako kluczowe siedliska dla ginących gatunków roślin",  Maurycy Ignaczak „Nietoperze ZPK”, dr hab. Tomasz Janiszewski – „Ptaki doliny Warty”, Tadeusz Kurzac – „Stan zbadania motyli w Załęczańskim Parku Krajobrazowym”. Odbyła się także prezentacja filmu „Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym” zrealizowanego przez Romana Dębskiego i Marka Jakubowskiego. Mimo chłodnej nocy udało się także przeprowadzić warsztaty entomologiczne (tzw. nocne „świecenia”). Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa po obszarze parku.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Napisali o nas:

Dziennik Łódzki

Radio Łódź nad Wartą

Urząd Gminy Pątnów