Briefing Marszałka Województwa Łódzkiego poświęcony projektowi odnowienia szlaków turystycznych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

3 copy7 września 2018 r odbył się briefing prasowy Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia, z udziałem Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Dotyczył on projektu pn. "Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej".

Zadanie to realizowne jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i obejmuje m.in. odnowienie ok. 950 km szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych) oraz posadowienie przy szlakach 63 nowych tablic edukacyjno-turystycznych. Konferencja odbyła się na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Nowe Kozuby w okolicach młyna i mostu na rzece Grabi przy jednej z nowoutworzonych tablic zatytuowanej "Dolina Grabi".

Katarzyna Łężak