Pamiętajmy o bezpieczeństwie nad wodą!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Przypominamy, że trwa szósta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”, organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w tym roku wydruk broszury „Bezpieczna woda”. Broszura w wersji elektronicznej jest dostępna dla wszystkich chętnych do pobrania na stronie internetowej:

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

F. Walasik - praktykant w OT SPK

1 95934