Gatunki inwazyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

kolczurkaGatunki inwazyjne to gatunki, które rozprzestrzeniają się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowią zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu. Zaraz po niszczeniu siedlisk stanowią największe zagrożenie dla bioróżnorodności. Odznaczają się wielką ekspansywnością i konkurencyjnością. Potrafią w bardzo krótkim czasie opanować ogromne obszary i eliminować rosnące tam dotychczas, niejednokrotnie cenne gatunki.

Niektóre z roślin inwazyjnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, jak np. barszcz Sosnowskiego. Każdego roku odnotowuje się ogromne straty finansowe spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się tych roślin. Tak więc ich obecność negatywnie wpływa także na gospodarkę. Problem jest tak poważny, że podjęte zostały działania w skali światowej, jak i Europy zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. Strategiczny Plan na rzecz Różnorodności Biologicznej na lata 2011–2020 Konwencji o Różnorodności Biologicznej zawiera m.in. cel określający, że do 2020 r. inwazyjne gatunki obce i drogi ich rozprzestrzeniania się zostaną zidentyfikowane i skategoryzowane, a gatunki priorytetowe będą kontrolowane lub usunięte. Zostaną również podjęte działania dotyczące zarządzania źródłami ich rozprzestrzeniania się, tak aby zapobiec ich wprowadzaniu do środowiska przyrodniczego i zadomawianiu się.

K. Łężak