Stanowisko kaukaskiego gatunku barszczu w ZPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1 copyW kwietniu 2016 r. na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego pracownicy Zespołu potwierdzili stanowisko obcego, inwazyjnego gatunku rośliny – jednego z barszczy kaukaskich. Prawdopodobnie jest to barszcz Sosnowskiego - roślina należąca do rodziny selerowatych, osiągająca od jednego do nawet czterech metrów wysokości.

Wokół prostych łodyg rozmieszczone są duże pierzaste liście, które tworzą gęste „kępy”. Kwiaty przypominają nieco kwiaty kopru. Występuje praktycznie w całej Polsce. Spotkać ją można na łąkach, w przydrożnych rowach i na polach. Jej nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika i badacza flory Kaukazu Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego. W latach 50 i 70 XX wieku wprowadzona została do uprawy w krajach bloku wschodniego, a także w Polsce, jako roślina pastewna. Jednak zorientowano się, że jest ona niebezpieczna dla zdrowia, dlatego jej uprawy niszczono. Niestety, barszcz zaczął rozsiewać się samoistnie, w tempie inwazyjnym i co roku wciąż pojawiają się nowe skupiska. Z czasem nawet do rośliny przylgnęło określenie „Zemsta Stalina”.

Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny i niezwykle trudny do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Ponadto sok ze świeżych roślin wywołuje groźne zmiany skórne. Zawarte w nim furanokumaryny w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego powodują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Reakcja na kontakt z rośliną może być większa w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Objawy, w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem mogą nasilać się przez kolejne 24 godziny. W przypadku, kiedy dojdzie do kontaktu z rośliną należy jak najszybciej udać się do lekarza. Najlepiej przemyć skórę wodą z mydłem i unikać słońca przez co najmniej 48 godzin.

Barszcz Sosnowskiego często mylony jest z barszczem zwyczajnym lub pięknym arcydzięglem. W przypadku braku pewności, co do identyfikacji barszczu Sosnowskiego prosimy o kontakt z którymkolwiek Oddziałem Terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

O potwierdzeniu stwierdzenia kaukaskiego gatunku barszczu zostanie powiadomiony właściwy Urząd Gminy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Zostaną podjęte działania zmierzające do eliminacji i nierozprzestrzeniania się stanowiska barszczu. Będzie ono również na bieżąco monitorowane, również w następnych latach, aby nie dopuścić do jego odtworzenia.

K.Gara