15-17 września "Sprzątanie świata"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Mira Stanisławska-Meysztowicz - Prezes Fundacji Nasza Ziemia zainicjowała w Polsce w 1994 roku akcję „Sprzątanie Świata”, od tamtej pory co roku „śmieciowy problem” jest poruszany w środkach masowego przekazu oraz prowadzone są akcje mające na celu mobilizację ludzi do sprzątania swojego otoczenia. Jest to także okazja do zakrojonej na szeroką skalę, medialnej, prowadzonej w całym kraju, edukacji ekologicznej.

Od samego początku do tej akcji włączają się szkoły. Warto zrobić to także tym razem.

Tegoroczne „Sprzątanie Świata” organizowane jest pod hasłem: „Nie ma śmieci, są surowce”.

Problemy narastającej ilości odpadów, są powszechnie znane. Nie wszyscy jednak dostrzegają szansę na powtórne ich wykorzystanie. Cieszy jednak fakt, że stopniowo, świadomość Polaków w tym zakresie wzrasta.

„Z danych GUS wynika, że w 2015 roku zebrano w Polsce blisko 10,9 tys. ton odpadów komunalnych, z czego ponad połowa (55 proc.) została przeznaczona do odzysku. Nieco ponad 2,8 tys. ton odpadów (26,4 proc.) trafiło do recyklingu.(…)

Statystyki GUS pokazują, że najwięcej zebranych selektywnie odpadów komunalnych (88 proc.) w 2015 r. zostało odebranych od gospodarstw domowych – były to głównie odpady biodegradowalne i szklane. Rok do roku ich ilość wzrosła o blisko jedną trzecią (27,9 proc.), co oznacza, że gospodarstwa domowe coraz częściej segregują śmieci”.

Uczymy się segregować odpady i powoli wchodzi nam to w nawyk, zasmuca jednak fakt, że nadal nie mamy zwyczaju dbania o wspólne dobro, o miejsca po odbytych spacerach w lesie, parku, na łące czy po biesiadowaniu w okolicach zbiorników wodnych. Robienie „porządków” to często wyrzucanie własnych odpadów za płot, balkon, pozostawianie w lesie, na łące, jak najdalej od siebie. Traktujemy te miejsca jak „cudze”, bo położone są poza naszą posesją, poza miejscem naszego zamieszkania. Dlatego akcje „Sprzątanie Świata” mają szczególny wymiar – zwrócenia uwagi na szeroko pojęty problem odpadów, ich segregacji i recyklingu, ale także, a może przede wszystkim edukacyjny, którego celem jest kreowanie właściwych postaw wśród naszego społeczeństwa. Te postawy mają znaczenie od momentu podjęcia decyzji o dokonaniu zakupów (produkty jednorazowe czy wielokrotnego użytku), poprzez przekazanie do powtórnego wykorzystania (ubrania, meble, sprawny sprzęt można podarować komuś, kto nadal będzie z tego korzystał), oddanie do przetworzenia tego, co wróci w nowym jakościowo produkcie, po kulturę korzystania ze środowiska, które nie jest nam, ludziom, dane na wyłączność.

Jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi wytwarzającym odpady, dlatego przede wszystkim w naszych rękach jest nasza planeta i to my winniśmy jej szczególną troskę.

W. Pogorzelska

Więcej na:

www.portalsamorzadowy.pl

naszaziemia.pl