Parkowy etap konkursu PPKP w Sieradzkich Parkach Krajobrazowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 5 i 6 marca 2024 roku odbył się etap parkowy XXIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczna tematyka konkursu to „Ssaki Polski”. Konkurs miał formę testu wiedzy, składającego się z 10 pytań ogólnych ,15 pytań o Parku Krajobrazowym, który dana drużyna reprezentowała oraz 10 fotografii wybranych gatunków ssaków do rozpoznawania.

Etap parkowy w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki

W konkursie wzięło udział 6 drużyn: ze Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie, Szkoły Podstawowej w Szynkielowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, Szkoły Podstawowej im. 72 PP Radom w Konopnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach.

I miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach w składzie: Sebastian Krawczyk, Wiktoria Wutkowska oraz Dawid Ciołek. Opiekunem drużyny jest Pani Magdalena Pasowska.

Wyróżnienie specjalne za najlepszy wynik w teście otrzymali: Wiktoria Wutkowska oraz Sebastian Krawczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.

Etap parkowy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

W konkursie wzięły udział 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie.

I miejsce w konkursie zdobyła grupa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w składzie: Maja Klimas, Julia Cieślak oraz Michał Wróbel. Opiekunem drużyny jest Pani Aleksandra Klimas.

Dyplom za najlepszy wynik uzyskany w teście otrzymała Julia Cieślak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym.

Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka w Widawie - Renacie Graczyk oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym – Elżbiecie Krzemińskiej za udostępnienie sal na potrzeby naszego konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom posiadanej wiedzy, a zwycięskim drużynom życzymy dalszych sukcesów w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który już kwietniu bieżącego roku.