Dzień Krajobrazu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Z okazji Dnia Krajobrazu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się wspaniałe spotkanie oraz wykład pt. "Różnorodność krajobrazu na przykładzie parków krajobrazowych". Uczniowie dowiedzieli się, że parki krajobrazowe chronią wiele cennych ekosystemów oraz ostoi i stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obok obszarów o krajobrazie zbliżonym do naturalnego parki obejmują także krajobrazy kulturowe, które zostały ukształtowane przez kilkuwiekową tradycję.

krajobraz

Rolą edukacji ekologicznej prowadzonej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za środowisko, empatii, poczucia sprawczości, a także rozwijania umiejętności uczniów, które miejmy nadzieje, pozwolą im w przyszłości zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego.

krajobraz2

Ponieważ Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu kształci m.in. przyszłych architektów krajobrazu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Owocowe Łódzkie” przekazał szkole 50 sztuk sadzonek drzew i krzewów (m.in.: dereń jadalny, pigwowiec, głóg, rokitnik, morwa). Jesteśmy przekonani, ze młodzi architekci krajobrazu umiejętne wkomponują przekazane rośliny w zieloną przestrzeń wokół szkoły.

krajobraz3

Przypomnijmy, że projekt „Owocowe Łódzkie” polega na dosadzaniu w przestrzeni publicznej województwa łódzkiego drzew i krzewów owocowych w celu zwiększenia ilości terenów zielonych i urozmaiceniu ich – wzbogaceniu o gatunki owocowe. Jednocześnie odpowiednie gatunki zasadzonych drzew i krzewów zapewnią bazę pokarmową dla wielu gatunków zwierząt. Zadanie jest jednym z elementów projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pod nazwą „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

K. Piasecka