Rajd „Rowerem nad Wartą” – wiosna 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę 13 maja odbył się kolejny rajd rowerowy pn. „Rowerem nad Wartą” współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

W rajdzie wzięło udział ponad 50 osób – co dało rekordową frekwencję spośród wszystkich edycji. Byli to między innymi mieszkańcy: Zduńskiej Woli, Sieradza, Bełchatowa, Brzezin, Charłupi Małej oraz oczywiście gminy Zapolice. Uczestnicy w asyście pięknej pogody i w fantastycznych nastrojach pokonali około 50 kilometrową trasę, która w tym roku w znacznej części biegła wzdłuż doliny rzeki Pichny - prawego dopływu Warty. Na zakończenie rajdu zorganizowano ognisko z kiełbaskami na terenie zespołu pałacowego w Pstrokoniach. Głównymi atrakcjami na trasie były:

  • Zbiornik "Kępina" w Zduńskiej Woli.
  • Drewniany kościół pw. Św. Katarzyny w Korczewie.
  • Ruiny zamku oraz podworski park i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
  • Leśny rezerwat przyrody "Jabłecznik".
  • Użytek ekologiczny "Wąwóz z naturalnymi źródłami".

K. Kierniakiewicz