W jaskiniach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego nietoperze już policzone.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jak co roku pod koniec stycznia chiropterolodzy z całej Polski zliczyli nietoperze zimujące w Jaskini Szachownica i jaskiniach rezerwatu „Węże”. Monitoring kontynuowany jest od 1981 roku, jako  okres badań zmian liczebności hibernujących nietoperzy. Są to nieprzerwanie najdłużej trwające obserwacje w naszym kraju. W Szachownicy, w stosunku do kilku ostatnich lat zanotowano wysoką liczebność - prawie 2300 osobników z 7 gatunków. W rezerwacie „Węże” spenetrowano jaskinie: Za Kratą, Małą i Draba. Stwierdzono średnie, a w przypadku Jaskini Małej wysokie liczby hibernujących nietoperzy. Jak co roku Jaskinia Za Kratą była miejscem najliczniejszego zimowania opisywanych ssaków, które reprezentowały największą różnorodność gatunków na górze „Zelce”. Oznaczono nocka dużego Myotis myotis, nocki Natterera M. nattereri, nietoperze z trudno rozróżnialnej pary gatunków nocek wąsatek/Brandta M. mystacinus/brandtii, gacki brunatne Plecotus auritus i mopki zachodnie Barbastella barbastellus. W sumie w tej jaskini zimowało 15 osobników nietoperzy.

Różnorodność gatunków i ich liczebność sugeruje raczej stabilny stan populacji nietoperzy tej części kraju. Obszar skąd nietoperze zlatują się na zimę do jaskiń ZPK (na podstawie wcześniejszego znakowania obrączkami) zamyka się w promieniu do około 100 km.

W badaniach uczestniczyli chiropterolodzy z kilku ośrodków: Warszawa, Poznań, Opole, Piła, Łódź. Badania przeprowadzono pod auspicjami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziałem Terenowym Sieradzkich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwem Wieluń.

Maurycy Ignaczak i Krzysztof Gara