Spacer edukacyjny wokół rezerwatu Hołda

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

8 czerwca br. odbył się spacer edukacyjny ścieżką dydaktyczną „Wokół rezerwatu Hołda”. W zajęciach uczestniczyło 45 osób ze Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy. Była to pierwsza grupa, która miała okazję zobaczyć nowe tablice na ścieżce.

Kilkukilometrowa trasa przebiegała początkowo przez łąki nad rzeką Wartą, a później w większości przez teren leśny, zarówno przez rezerwat przyrody jak i las gospodarczy. Zaangażowanie uczestników i okienko pogodowe sprawiły, iż udało się w pełni zrealizować główne cele zajęć, którymi były:

  • Poznanie walorów przyrodniczo-turystycznych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
  • Rozpowszechnienie wiedzy i zamiłowania do świata przyrody.
  • Poznanie różnic między lasem stworzonym przez naturę, a tym stworzonym ręką ludzką.
  • Utrwalenie wiedzy o formach ochrony przyrody.
  • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa.

Podczas spaceru zwracaliśmy także uwagę na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie na przestrzeni ostatnich lat. Na występujące coraz częściej lata suszy i jej skutki zarówno dla nas, jak i świata przyrody. Na zakończenie zajęć odbyło się ognisko z kiełbaskami.