Budki lęgowe dla puszczyka w PKMWIW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Puszczyk to jedna z najliczniejszych sów Europy, pospolita także w Polsce. Jest średniej wielkości sową o krępej budowie ciała. Występuje najczęściej w dwóch odmianach kolorystycznych: szarej i brązowej, ale możliwe są barwy pośrednie z odcieniem brunatnoszarym i rdzawym.

Prowadzi nocny tryb życia o czym świadczą jej czarne oczy. Puszczyk preferuje stare dziuplaste drzewa (najczęściej liściaste), ale występuje także w miastach, dlatego można go spotkać śpiącego na budynkach lub polującego na gryzonie i usłyszeć charakterystyczne pohukiwania „huuu-hu-huuu-huhuhuhuuuuuuuu……”, które wydaje z nastaniem zmroku. Zasobność terenu w pokarm (myszy, szczury, nornice, ryjówki, chomiki, wiewiórki i inne) jest główną determinantą liczebności populacji.

Jak wszystkie nasze sowy, objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony poprzez zachowywanie starych dziuplastych drzew, a także wywieszanie budek lęgowych.

Pracownicy ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych powiesili, na terenie Nadleśnictwa Złoczew, 3 budki lęgowe typu „E”, w ramach zawartego porozumienia o współpracy.

W. Pogorzelska