P11106855-go czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej.

Związki między prawami człowieka, zdrowiem oraz ochroną środowiska zostały podniesione już podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej środowisku niezbędnemu do życia ludzi. Podczas finałowej sesji w Sztokholmie uczestnicy ogłosili, że:

    „Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (...) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego”.

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest więc świętem celebrowanym corocznie na pamiątkę ustanowienia Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska i po raz pierwszy obchodzony był na całym świecie w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth" (Ziemia jest tylko jedna).

Święto to, powinno trwać przez cały rok. Na razie ma jednak swój jeden dzień w kalendarzu, kiedy inicjatywy na rzecz naszej planety są propagowane w ponad 100 krajach świata. 5-go czerwca poszukiwanie rozwiązań głównych problemów ekologicznych staje się sprawą wspólną. Tego dnia każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę. Zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i wyjrzeć na swoje podwórko.

E. Fraszczyńska