Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

mniszek 6

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Bioróżnorodność (ang. biodiversity), jak sama nazwa wskazuje, to w uproszczeniu, zróżnicowanie organizmów życia na Ziemi. To pojęcie, które po raz pierwszy zostało użyte przez Raymonda Dalesmana w książce o ochronie przyrody w 1968 r., a reaktywowane przez Thomasa Lovejoya „Ojca chrzestnego różnorodności biologicznej”, jak się o nim mówi, w 1980 r., w kontekście zagrożeń przyrody i wymierania gatunków. Zdajemy sobie sprawę z tego, że gdy ginie jeden gatunek, ginie za „chwilę” kolejny - żywicielski, bądź znajdujący się w łańcuchu pokarmowym, ale konsekwencji tych zmian nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, ani ich do końca przewidzieć.

Gdy wyginą pszczoły, pojawi się problem z zapylaniem upraw, w konsekwencji brak żywności. Gdy zostaną wycięte hektary lasów, w jednym zakątku globu, dopadną nas ekstremalne zjawiska atmosferyczne, pustynnienie w innym. Nie zdążymy ze zmianą charakteru upraw, nie przygotujemy na klęski urodzaju. Dzisiaj nie dajemy sobie rady z suszą, a co będzie za kilka lat?

To właśnie człowiek i jego działalność są poważnym zagrożeniami dla zachowania różnorodności biologicznej - niszczenie siedlisk, intensyfikacja rolnictwa, monokultury, nadmierna eksploatacja lasów, zanieczyszczenie środowiska. Tylko zrównoważony rozwój, z poszanowaniem otaczającej nas przyrody, będzie miał istotny wpływ na zachowanie bioróżnorodności i naszego bytu. Jest to jedyna inwestycja w nasze życie.

W.Pogorzelska

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button